วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ความขัดแย้ง

                                     1)ความขัดแย้ง


       
ความขัดแย้ง หมายถึง การที่ความคิดเห็น ความเชื่อ ของบุคคลตั้งแต่ 2 คนมีความขัดแย้ง ไม่ตรงกัน
ความขัดแย้งนั้น เป็นไปได้ในหลายรูปแบบ โดยสิ่งที่ไม่รงรอยกันของบุคคลนั้น อาจจะเป็นไปได้ว่า เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความถูกผิด โดยอาจจะมีคนหนึ่งที่คิดได้ถูกต้อง แต่อีกคนหนึ่งอาจจะพลาดและคิดผิด ซึ่งทำให้ความคิดเห็นของแต่ละฝ่ายแตกต่างกันออกไป
แต่ไม่ใช่ทุกความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ผิด ในบางครั้ง ความขัดแย้งเกิดจากความต้องการที่แตกต่างกันของบุคคลแต่ละฝ่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น